Access

Address 498 Shimomanjuji-cho, Gojo-dori, Higashinotoin-dori, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto, 600-8180, Japan